ten behoeve van art. 35, EU-AVG

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Floranails, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09203310, inzake de website kvk.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Floranails door middel van het klantensysteem van Floranails en de verwerkingen via onze website floranails.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Floranails respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Floranails. U dient zich ervan bewust te zijn dat Floranails niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een behandeling of opleiding van Floranails in de salon vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken op een Registratie- en toestemmingsformulier en deze te ondertekenen.

(Persoons)gegevens verstrekt via het contactformulier van de website worden voor de volgende doelen verwerkt:

Deze gegevens worden opgeslagen in een e-mail programma van Floranails op een pc.

 • De ingevulde persoonsgegevens via de website op het contactformulier worden door Floranails uitsluitend gebruikt om te reageren op de door u ingevulde tekst bij opmerkingen / vragen.

(Persoons)gegevens verstrekt op  het Registratie- en toestemmingsformulier worden voor de volgende doelen verwerkt:

Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Floranails en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

 • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van facturen en bij het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van Floranails.
 • je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van afspraakbevestiging en/of afspraakherinnering per mail via de reserveringssoftware van Reservio.
 • je naam, en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van afspraakbevestiging en/of afspraakherinnering per sms via de reserveringssoftware van Reservio of berichten via zakelijke whatsapp.
 • uw ingevulde gegevens bij “Bijzonderheden” worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon.
 • foto’s van uw nagels en/of wimpers kunnen alleen met uw toestemming worden gebruikt op de website/blog van Floranails, op Social Media en in een fotoalbum voor in de nagelstudio.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@floranails.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Derden
Floranails verstrekt uw (persoons)gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Floranails.

Met bedrijven die uw (persoons)gegevens verwerken in opdracht van Floranails, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn

Floranails verwerkt en bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw (persoons)gegevens worden verzameld en tot maximaal 3 maanden na uw laatste bezoek aan de nagelstudio of tot het moment dat u verzoekt de (persoons)gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de (persoons)gegevens vernietigd.

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Floranails opnieuw om toestemming.

Cookies

De website van Floranails maakt gebruik van vier soorten cookies:

 1. Google Analytics cookie: deze wordt gebruikt om websitestatistieken bij te verzamelen.
 2. De cookie “__cfduid”: De Cloudflare cookie wordt gebruikt om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen.
 3. Sessie cookie: Met behulp van een sessie cookie kan er gezien worden welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken.
 4. HTTP cookies: Een stukje gegeven dat gebruikt wordt om te onthouden wat een gebruiker heeft gedaan op vorige pagina’s en interacties bij te houden op de website.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. 

Hoe Floranails persoonsgegevens beveiligt

Floranails neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Floranails.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de eigenaresse van Floranails kan u een verzoek indienen om uw (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Floranails zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw (persoons)gegevens door Floranails en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Floranails een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar: info@floranails.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Floranails wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons